Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

– Det har vært veldig kjekt å se førsteårsstudentene utvikle seg gjennom semesteret, sier Guro. Sammen med Jenny, Kaja og Oda har hun lagt til rette for et overkommelig første møte med antropologien. Linda mener andreårsstudentene har vist et skarpt analytisk blikk på dagsaktuelle tema.