Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Doktorgradsprogrammet Norway-Pacific Ocean-Climate (N-POC) er unikt både i innhold, form og bredde. Det kombinerer en klassisk ph.d.-grad med et oppdrag for forskningen å bidra til å løse globale samfunnsutfordringer og er i tillegg i sannhet et ekte samarbeid mellom universiteter i det globale sør og det globale nord som har forent seg omkring en felles doktorgrad.
Det unike ph.d.-programmet Norway-Pacific Ocean-Climate (N-POC) bidro aktivt til å gjøre 2024-utgaven av Bergen Summer Research School til noe helt spesielt, ved å bygge bro mellom ideer om vitenskapelig kunnskap og tradisjonell kunnskap omkring hav- og klimarelaterte spørsmål i løpet av to hektiske uker i Bergen.
Luftforurensning er et økende problem i verden, men det rammer ulikt. Barn, syke og eldre rammes hardest.