Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

I juni kvart år reiser Svein Olaf Dahl og Atle Nesje på feltkurs frå vest til aust i landet. Med seg har dei masterstudentar i naturgeografi og geologi.
I den oljeavhengige Stavangerregionen er bærekraft en stor utfordring. Bachelorstudenter i geografi er på saken.
Geografistudent Kristina Wensaas reiste på utveksling for å få internasjonal erfaring, bli meir sjølvstendig, læra eit nytt språk og oppleva ein anna kultur.