Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Geografifaget har ein tverrfagleg styrke som gir viktig kunnskap for mange av dei utfordringane samfunnet har i framtida. Geografistudiet er spennande og samfunnsaktuelt. Og geografistudentane er sosiale og hyggelege. Møt to av dei her.
Institutt for geografi arrangerer dette vårsemesteret eit PhD-kurs i kvalitativ metode. Kurset har tittelen "The Production and Interpretation of Qualitative Data" med Tor Halfdan Aase som kursansvarleg.
Vatn er eit spennande og aktuelt tema frå mange innfallsvinklar. Alt liv treng vatn, men ressursane er skeivt fordelt. Vatn er ein landskapsdannande agens med stor erosjons- og transportevne. Naturkatastrofar handlar om vatn. Klimaendringar handlar om vatn. For mykje vatn er eit problem. For lite vatn er eit problem.
Inger Elisabet Måren ved Institutt for geografi har sammen med forskere fra Institutt for biologi, Bioforsk, Institutt for skog og landskap og Kew Gardens publisert en artikkel som går på å bevise menneskeskapt evolusjon som konsekvens av menneskets bruk av ild.