Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Geografifaget har ein tverrfagleg styrke som gir viktig kunnskap for mange av dei utfordringane samfunnet har i framtida. Geografistudiet er spennande og samfunnsaktuelt. Og geografistudentane er sosiale og hyggelege. Møt to av dei her.
Institutt for geografi arrangerer dette vårsemesteret eit PhD-kurs i kvalitativ metode. Kurset har tittelen "The Production and Interpretation of Qualitative Data" med Tor Halfdan Aase som kursansvarleg.