Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

20 studentar fullførte ein mastergraden i geografi vårsemesteret 2017. Vi gratulerer alle med fullført grad, takkar for tida vi har hatt saman på Institutt for geografi og ynskjer lykke til vidare!