Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

La Serena er en by som er omtrent like stor som Bergen, men siden den kun har noen få regndager i året er byen avhengig av snø- og issmelting fra Andesfjellene om sommerne som vannressurs. Dette betyr at regionen er spesielt sårbar for klimaendringer i fremtiden.
I mitt masterprosjekt studerer jeg hvordan stormaktiviteten på Langøya i Vesterålen har variert gjennom de siste 10000 år.
Eg heiter Mari, og går mitt femte geografisemester i Reykjavik, på University of Iceland, eller Hàskòli ìslands om du vil. Eg har i skrivande stund vore her i to månader, og to månader står att til heimreise.