Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

23 studentar har levert masteroppgåvene sine i år. Gratulerer!
Ved Institutt for geografi er det ledig en sommerjobb (1 månedsverk i perioden juni – august) innen GIS med mulighet til å lære seg ArcGIS Pro.
Ole Reidar Vetaas er professor i biogeografi og miljøgeografi og er spesielt opptatt av å bruke en dynamisk forståelse av naturen til å forbedre miljø- og naturforvaltningen.