Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Stafettlaget til Institutt for informatikk som deltok i Sprekstafetten ved Bergen City Marathon på lørdag, ble nummer 46 av 162 lag som fullførte.
Institutt for informatikk søker etter gruppeledere til kurs som skal undervises høsten 2013.
Bjerknessenteret for klimaforskning vant Christieprisen 2013.
We celebrate the 60th anniversary for Watson and Crick's publication of the double helix model for DNA which was published in Nature on April 25th, 1953.
Å finne en tømmerstokk på havbunnen er som å lete etter den berømte nålen i høystakken – men man kan være heldig!
Institutt for geovitskap, UiB, har det største geoanalytiske laboratoriekomplekset i Norge.
Heliks inviterar alle molekylærbiologistudentar til Allmøte!
Et nytt FRIPRO-prosjekt kan føre til resultater som kan si noe om partnervalg og evolusjon av samarbeid.
Vegbygging ved Ommedalsstøylen avdekket den eldste furuen som er datert i Sogn og Fjordane.
Universitetsmagasinet Hubro har en sak om Algoritmer i neste nummer 1/2013 som kommer i trykk snart.
Jeppe Kolding har skrevet en artikkel I BTs innsikts felt denne uken (onsdag 10.4).
Frede Thingstad fra forskningsgruppen Marin mikrobiologi er medforfatter på en ny oversiktsartikkel i Nature Geoscience.
Øystein J. Jansen har i sin karriere beveget seg fra strukturgeologi, via berggrunnsgeologisk feltundervisning og museale oppgaver, til et stadig mer geoarkeologisk fagfokus.
15.april er søknadsfristen til både bachelor- og masterstudier i hele landet. Velger du informatikkstudier ved Universitetet i Bergen kan du studere ved Norges beste IT-institutt!
Ved valget i fagutvalget den 20. og 21.mars ble det avgitt 58 stemmer, noe som er rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet.
Det største problem er at resultatene er så gode at folk kanske vil ikke tro på dem.