Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hele administrasjonen ved MN-fakultetet var samlet på Solstrand til todagers seminar, i forbindelse med at arbeidsgruppenes rapporter nå er publisert. Mye god administrativ kompetanse samlet hos de 95 personene som deltok- for en gjeng!
Invitasjon kvalifisering Geofag-OL 2015. Universitetet i Bergen og Norsk Geologisk forening inviterer til deltakelse i kvalifisering til Geofag-OL i Brasil, september 2015.
Hvert år samler GEO samarbeidspartnere i industri, forvaltning og fagetater til seminar med forskning i fokus.
I siste evalueringsrunde av EEA finansierte forskningsprosjekter mellom Romania og Norge, fikk prosjektet CAVEMONITOR full uttelling og en tildeling på vel 900 000 EUR over 2 ½ år.
Forskere i Bergen vil vaksinere rognkjeks som skal spise lakselus. Med godt immunforsvar kan den runde, rare fisken erstatte kjemikalier i kampen mot lus.
Institutt for geovitenskap har UiBs mest fornøyde masterstudenter