Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Korona-pandemien har gjort molekylærbiolologi- og bioinformatikk-utdanningen på UiB brennaktuell. Å forstå kroppens oppbygging er avgjørende når man skal utvikle fremtidens vaksiner.
Det kan vera vanskeleg å spå korleis klimaendringar påverkar artsmangfald. Ny forsking frå Universitetet i Bergen kan gjera det lettare å seia noko meir sikkert om framtidsnaturen.
— Alltid lurt å ha erfaring fra felten, sier Anna som studerer fiskehelse på Universitetet i Bergen. Kombinert med utdanningen, gir sommerens praksis henne gode muligheter for fremtidig karriere.
Annie (21) var usikker på hva hun ville bli, men at hun ville studere klima var hun sikker på! På realfag på UiB fant hun drømmestudiet — og miljøengasjementet fikk hun raskt god nytte av.
NorRen-sommerskolen hadde i 2020 deltakere fra et bredt spekter av disipliner og i år var hovedtemaet fleksible energisystemer.
Observasjoner nord for Svalbard viser energioverføring fra tidevannsstrømmer til turbulens.
Hvor stort areal trenger vi for havvind for å dekke hele det norske elektrisitetsbehovet?
Vinnergruppa er kåret — med en løsning som vil kunne ha stor effekt for å begrense plastforbruket og forsøplingen gjennom syv dager med fest og sosialisering.
Det nye IT-tilbudet tiltrekker folk med vidt ulike bakgrunner, fra forsvaret til filmindustrien.
— Det er faktisk ganske sykt, sier den ferske UiB-studenten Karen Maria (20). Om alle studentene på Universitetet flyttet hit med bil, hadde vi spydd ut eksos gjennom 1,1 millioner kilometer.
Researchers at the Department of Physics and Technology are contributing to the field of Dark Matter searches, a key aspect of modern physics research.
Rekordmange nye realfagstudentar byrjar på Universitetet i Bergen i år, til ei studiestartveke utanom det vanlege. Smittevern, tryggleik og avstand er viktig, samstundes som studentane skal få ein sosial og god start på studiene sine.
Er det mest miljøvennlig å drikke vin eller øl? Kanskje har du en idé om nedbrytbar papp-øl som kan gjøre fadderuken mer bærekraftig? Skru på kreativiteten og bli med!  
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020.
Kun ørsmå nyanser skiller landets beste kaffebryggere. I laboratoriet til Kjemisk institutt fikk barista Christian Nesset forklart kjemien bak smaksnyansene i kaffe.
Temperaturen har steget fire grader i løpet av de 40 årene i store deler av Arktis-området. – Dette et er et varsel om at vi er inne i det vi må betegne som brå endringer, sier professor Eystein Jansen.