Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Det er fjerde år på rad at Universitetet deler ut Ugleprisen, og vinnerne av 100.000 kroner ble i år Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett, et innføringsemne på mastergrad ved Institutt for biologi.
PROCOD, an NFR-financed project to evaluate the effects of early feeding protocols in cod production, finished the final sampling in mid-March 2009.
Øyvind Fiksen og Sigrunn Eliassen sier at livet på jorda har utvikla seg gradvis gjennom milliardar av år er kanskje den største erkjenninga i mennesket si historie. Sist veke var det 200 år sidan Charles Darwin vart fødd og han blei feira verda over som eit symbol på vitskap og rasjonalitet.
Torstein Solhøy sier hvordan redusere brunsneglproblemet i hagen.
Aage Paus sier at dagens bre- og klimamodellar byggjer på teorien om at isen låg tjukt over det sentrale Skandinavia under siste istid. Men i Rondane og Dovre har forskarar frå UiB funne teikn på at dette ikkje stemmer.