Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Dorothy J. Dankel disputerer 12 juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Building blocks of sustainability in marine fisheries management: Stakeholders, objectives, and strategies".
Institutt for biologi får UiB sin læringsmiljøpris. Med flere andre priser i lommen har Instituttet blitt en prisgrossist.
Knut Wiik Vollset had a six-month exchange in the US. He definitely recommends that other PhD students have an exchange experience.
May 18-20 a group of undergraduates spent three days at UiB’s Marine Research Station in Espegrend getting an intensive taste and overview of Marine Biology.
Industrilaboratoriet på Høyteknologisenteret i Bergen har opprettet et nytt lakseluslaboratorium. - Her vil vi forske på resistens, vaksine og lakselusens biologi, sier forsker Frank Nilsen ved Universitetet i Bergen.
Ved UiB har antallet stipendiatstillinger økt med over 50% de siste fem årene. Det ble avlagt 233 doktorgrader ved UiB i fjor og dette tallet vil trolig fortsette å stige. Selv når vi ser bort fra stipendiater og postdoktorer har universitetene ansatt nær dobbelt så mange i midlertidige som i faste vitenskaplige stillinger de siste årene. Midlertidig ansatte er involvert i alle... Les mer
Hilkka Ndjaula is the first person to have completed a doctoral degree through the long-standing academic collaboration on fisheries between UiB and Namibia. She hopes her degree will inspire her fellow countrymen and women to pursue research careers.