Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Kystverket nyttar dei same gamle argumenta for tildekking av ubåtvraket som sist. Då lyt me gjenta dei same gamle motargumenta: Kystverket overvurderer risikomomenta ved heving, og samstundes ignorerer dei viktige faremoment ved tildekking.
Karin Berg in Environmental toxicology will defend her PhD-thesis Tuesday February 22nd. Title of the thesis is "Molecular mechanisms of methylmercury and PCB 153 neurotoxicity studied by a proteomic approach - Brain proteome responses of Atlantic cod (Gadus morhua)".