Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Granskingsutvalget for redelighet i forskning konkluderer i en kjennelse med at Siri Vike, Stian Nylund og Are Nylund ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, ikke har opptrådt uredelig.