Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Vil jordas ressurser strekke til når folketallet passerer sju milliarder? Noen eksperter spår sult og sammenbrudd. Andre frykter at det ikke vil bli født nok barn.
Per Johan Jakobsen sier i Direktoratet for naturforvaltning at Et skjellsettende prosjekt skal hjelpe den truede elvemuslingen å overleve.
Fiskeimmunologi har spennende felter som dendrittiske celler og deres rolle innen spesifikk immunitet - et område som var nylig delt Nobel Pris.
I løpet av studietida dagdrøymer ein kanskje om å gjere viktige oppdagingar innan molekylærbiologien som kan ha ringverknadar for vidare forsking. Nokon masterstudentar får resultat som viser seg å byggje opp om ei eller fleire hypotesar som forskingsgruppa jobbar med, og får vere med som medforfattar i artiklar.