Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Vil jordas ressurser strekke til når folketallet passerer sju milliarder? Noen eksperter spår sult og sammenbrudd. Andre frykter at det ikke vil bli født nok barn.
Per Johan Jakobsen sier i Direktoratet for naturforvaltning at Et skjellsettende prosjekt skal hjelpe den truede elvemuslingen å overleve.
Fiskeimmunologi har spennende felter som dendrittiske celler og deres rolle innen spesifikk immunitet - et område som var nylig delt Nobel Pris.