Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Fiskeimmunologi har spennende felter som dendrittiske celler og deres rolle innen spesifikk immunitet - et område som var nylig delt Nobel Pris.
I løpet av studietida dagdrøymer ein kanskje om å gjere viktige oppdagingar innan molekylærbiologien som kan ha ringverknadar for vidare forsking. Nokon masterstudentar får resultat som viser seg å byggje opp om ei eller fleire hypotesar som forskingsgruppa jobbar med, og får vere med som medforfattar i artiklar.