Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Ferske prøver fra havbunnen på Jan Mayen-ryggen styrker troen på at det kan være svart gull i den nye norske oljeprovinsen rundt den arktiske øya.
Ifølge professor Karin Pittman kan den tradisjonelle måten å formidle vitenskapelige resultater på nærmest virke mot sin hensikt - nemlig å formidle ut. Det er rett og slett for mye forskning til å nå frem.
Deponering av gruveavfall i norske fjorder er blitt et hett konflikttema. Konflikten viser at det er et stort behov for mer kunnskap. Slik kunnskap kan vi kun få gjennom forskning.
Rolf Birger Pedersen snakker med geoforskning.no om framtiden for CGB.
Høgt regelmessig inntak av oppdrettlaks som inneheld persistente organiske sambindingar fører til insulinresistens og overvekt hos mus.
Kronikk av Jérôme Ruzzin og Anders Goksøyr: Miljøgiftene vi får i oss gjennom mat bør få status som mistenkt for medvirkning til fedme og diabetes.
Røffe lavlandsvekster klatrer til fjells for å spise seg store i det varmere klimaet. Og når de ikke kommer høyere, er det samling på toppen.