Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Professor Peter Emil Kaland ved Institutt for biologi - en allsidig forsker, formidler og samfunnsaktør - ble mandag 23. april slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Sentralt i begrunnelsen for utmerkelsen står hans tverrfaglige årelange arbeid med kulturlandskap, da særlig de vestnorske kystlyngheiene, og opprettelsen av Lyngheisenteret. Hans arbeid har hatt stor samfunnsmessig... Les mer