Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Christian Dölle og Mathias Ziegler har, sammen med sine kolleger i Firenze, skrevet en flott oversiktsartikkel om NAD-metabolismens betydning for kreft i Nature Reviews Cancer
Er bruken av sprøytemiddel for å hindre skadedyr og sopp på avlingar utelukkande eit positivt tiltak? Kan me vera sikre på at restar av sprøytemiddel ikkje er skadelege for menneske? 27. september 2012 arrangerte Bioteknologinemda eit ope møte om sprøytemiddel.
Gry Aletta Bjørlykke disputerer fredag 5. oktober for PhD-graden med avhandlingen: ”Sedation and slaughter of Atlantic salmon (Salmo salar, L.) with carbon monoxide, and a possible regulatory role of neuroglobin
Naouel Gharbi disputerer fredag 5. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Transgenic and mutant analysis of genes associated with zebrafish eye development».