Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskningsrådet står som arrangør for miniseminaret om korleis ein vert påverka av hormonforstyrrande kjemikaliar. Arrangementet er 18. mars ved Norges veterinærhøgskule, Oslo.
Førsteamanuensis Torstein Solhøy er død. Solhøy vil bli dypt savnet ved Institutt for biologi og av venner og kolleger over hele verden.
Persistente organiske miljøgifter (POPar) er i fokus hos ØKOKRIM. Miljøkriminalitet som forureinings- og naturkriminalitet vert etterforska av Miljøkrimavdelinga.
Biologisk karrieredag arrangeres for andre gang 7. februar 2013, kl. 10:00-15:00. Møt bedrifter som ansetter biologer i Høyteknologisenterets fellesområde.
Følgende personer ble overrakt diplom og gavesjekk under BIO-julefesten 7. desember 2012.