Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Å finne en tømmerstokk på havbunnen er som å lete etter den berømte nålen i høystakken – men man kan være heldig!
Et nytt FRIPRO-prosjekt kan føre til resultater som kan si noe om partnervalg og evolusjon av samarbeid.
Jeppe Kolding har skrevet en artikkel I BTs innsikts felt denne uken (onsdag 10.4).
Frede Thingstad fra forskningsgruppen Marin mikrobiologi er medforfatter på en ny oversiktsartikkel i Nature Geoscience.
Det største problem er at resultatene er så gode at folk kanske vil ikke tro på dem.