Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Mari Katrine Berg in the Environmental toxicology group has finished her master degree in molecular biology with the thesis "Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) in polar bear (Ursus maritimus) as target receptors for environmental pollutants."
Institutt for biologi er i finalen til å bli Senter for fremragende utdanning (SFU). – Det er en fjær i hatten til fagmiljøet og til universitetet sier Oddrun Samdal, viserektor for UiB.
Jeppe Kolding peker på et stort problem i norsk lakseoppdrett som ikke nevnes av Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.
Mye av det siste årtiets forskning i marin mikrobiell økologi har fokusert på den store diversiteten som avsløres etter hvert som nye molekylærbiologiske teknikker tas i bruk.
Den innvandrede arten brunskogsnegl (Arion vulgaris) har få naturlige fiender og nå legges grunnlaget for neste års populasjoner.
Ny forskning åpner for debatt på konkurransen mellom mennesker og dyr
Mange meiner at såkalla «catch and release» er bra for å bevare fiskebestanden, og PhD-student Keno Ferter skal finne ut om dette samsvarer med verkeligheiten.
Det tette samarbeidet har vært til nytte for både havforskning og havbruk i over 30 år.
Denne uken ble finalistene til Senter for fremragende utdanning (SFU) presentert av NOKUT.
Fra På Høyden: UiB-forskarar har klart å identifisere gena som gjer lakselusa resistent.
Håvard Foyn disputerer fredag 16. august 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen