Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Biologisk Karrieredag er et samarbeidsprosjekt mellom instituttet og fagutvalgene, og gir studentene en mulighet til å møte sine fremtidige arbeidsgivere på hjemmebane.
Invaderende makroalger kan fortrenge den hjemlige algevegetasjonen lokalt. Med klimaforandringer og høyere sjøtemperaturer kan effekter bli større.
Mange spennenede foredrag og aktiviteter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. En god anledning til å treffe tidligere medstudenter og lærere og få faglig påfyll!
Jérôme Ruzzin i gruppa for Miljøtoksikologi ved Institutt for biologi har fått tildelt midlar frå Noregs Forskingsråd til forsking på den rolla framandstoff, som legemiddel og miljøgifter, har på utviklinga av metabolsk sjukdom.