Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Biologisk Karrieredag er et samarbeidsprosjekt mellom instituttet og fagutvalgene, og gir studentene en mulighet til å møte sine fremtidige arbeidsgivere på hjemmebane.
Invaderende makroalger kan fortrenge den hjemlige algevegetasjonen lokalt. Med klimaforandringer og høyere sjøtemperaturer kan effekter bli større.
Mange spennenede foredrag og aktiviteter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. En god anledning til å treffe tidligere medstudenter og lærere og få faglig påfyll!
Signe og Ingvill var verter for årets Junior Teacher's Seminar! Alle Junior Teachers var "invitert" (= seminaret er obligatorisk), og nesten alle møtte opp. Vi fikk anledning til å diskutere de beste sidene ved undervisning, i tillegg til sider ved undervisningen som motivasjon, kollokvier og karaktersetting. Dette er andre året vi arrangerer Junior Teacher's Seminar, og vi... Les mer
Henriette Aksnes forsvarer fredag 7. februar sin avhandling for ph.d.-graden med tittelen: N-terminal acetyltransferases NatC and NatF: cellular functions and substrates
Jérôme Ruzzin i gruppa for Miljøtoksikologi ved Institutt for biologi har fått tildelt midlar frå Noregs Forskingsråd til forsking på den rolla framandstoff, som legemiddel og miljøgifter, har på utviklinga av metabolsk sjukdom.