Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
Hele Universitetet i Bergen arrangerer Alumnusdager 9.-10. mai. Institutt for biologi åpner dørene for tidligere og nåværende stab og studenter, og vi gleder oss til en helg med faglig påfyll, sosialt samvær og gledelige gjensyn. Vi håper mange tidligere studenter ved BIO, Institutt for fiskeri og marinbiologi, Zoologisk institutt, Botanisk institutt og Institutt for mikrobiologi og... Les mer