Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Emosjoner er verktøyet organismer bruker til å fatte sine valg. Ikke fornuften.