Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Digital storsatsning på tverrfaglig samarbeidsprosjekt på tvers av instituttgrensene
En ekspertkomité mener lakselussenteret i Bergen er et fremragende senter med svært solid og bred kompetanse, entusiastiske medarbeidere og høy produksjon.