Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskningsrådet kunngjorde 25. januar tildelingen fra FRIPRO Toppforsk. Det ble da klart at Thomas Arnesen, Molekylærbiologisk institutt, har fått 25 millioner kroner fra FRIPRO Toppforsk til prosjektet «N-terminal acetylation as a key physiological regulation mechanism».
5. februar 2020 vedtok Fakultetsstyret strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2020-2022, en revisjon av vedtatt strategi for perioden 2016-2022.
På årets Nordic Geological Winter Meeting som holdes i Helsinki, Finland, 13-15 januar, ble Nordic Geoscientist Award utdelt for tredje gang.
To undervisere og et undervisningsrelatert forskningsprosjekt ved Institutt for biologi får priser for fremragende undervisning og støtte til forskning som involverer studenter.
Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.