Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Ved hjelp av satellitter har en gruppe biologer utviklet en ny metode for å måle hvor følsomme økosystemer er for klimavariasjoner.
Flatormen er bindeleddet mellom maneter og mennesker. Det slår evolusjonsbiologer fast i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature.