Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Senterperioden går mot slutten, og det er med stor glede og tilfredshet vi konstaterer at senteret i løpet av disse 10 årene har nådd to av sine viktigste mål – å etablere geobiologi som en egen fagdisiplin og sette dyphavsforskning høyt på dagsorden.
BIOs ansatte jobbet sammen for å sikre fremragende utdanning, forskning, formidling og innovasjon for de neste 5 årene
Lagspel mellom studentar og undervisarar er alfa og omega på biologi og supersenteret bioCEED. Øyvind Fiksen meiner det er vegen å gå for å skapa studentar som er klare til arbeidslivet.