Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Senterperioden går mot slutten, og det er med stor glede og tilfredshet vi konstaterer at senteret i løpet av disse 10 årene har nådd to av sine viktigste mål – å etablere geobiologi som en egen fagdisiplin og sette dyphavsforskning høyt på dagsorden.