Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Cold and sunny winter days are perfect for burning off a few hectares of heath. Yes, you read it right. Students from the University of Bergen (UiB) grasped the opportunity to join heather burning on Lygra, an island just outside Bergen, last week.
Mens studentene i Bergen får stadig flere studieprogram som gir sivilingeniør-kompetanse, styrkes samarbeidet mellom institusjonene.
John Birks vart professor emeritus for to år sidan, men har ingen planar om å ta seg fri. Han vil fortsetje å forske i mange år framover.