Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Mens studentene i Bergen får stadig flere studieprogram som gir sivilingeniør-kompetanse, styrkes samarbeidet mellom institusjonene.
John Birks vart professor emeritus for to år sidan, men har ingen planar om å ta seg fri. Han vil fortsetje å forske i mange år framover.