Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Bedre forståelse av genene i sebrafisken kan sette oss i stand til å utvikle bedre medisiner mot farlige sykdommer som kreft, Parkinsons og Alzheimers. Bli med på omvisning i laboratoriet til forskerne.
I juni 2018 var UNESCO-chair Inger Elisabeth Måren i FN for å diskutere betydningen av arealbruk og biologisk mangfold i forhold til bærekraftsmålene.