Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Verdensmonopol på tidsskrifter fører til ekstreme innkjøpspriser for bibliotekene. Konsekvensene kan bli oppsigelser, reduserte åpningstider og færre nye fagbøker.
Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt er usikker på hvordan standarden ved Universitetsbiblioteket skal kunne opprettholdes fremover på grunn av den kraftige prisøkningen på tidsskrifter. Vitenskapelige tidsskrifter koster opp mot 150.000 kroner i året å abonnere på. Forskere er avhengig av dem for å spre forskningsresultatene og universitetene er derfor nødt til å betale den prisen utgiverne... Les mer