Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Digital teknologi har gjort skriving og publisering av vitenskapelige tekster raskere, enklere og mer fleksibelt. Gjesteforelesning 8. februar. Kl. 12:00 – 13:00, Bibliotek for Humaniora.