Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Over 70 deltakere møtte opp PhD dagen på det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Deltagerne syntes at de hadde fått veldig mye igjen for å møte opp.
Torsdag ble Sophus Tromholts samlinger vist fram for lederen av den norske UNECO-kommisjonen Tora Aasland og ordføreren i Kautokeino Johan Vasara, samtidig diskuterte man hvordan disse unike bildene kan formidles best mulig.
Gjesteforelesning ved Daniel Apollon, torsdag 19. April 2018. Kl. 12:00-13:00, Bibliotek for humaniora.
Universitetsbibliotekets direktør, Maria-Carme Torras i Calvo ble før påske vagt til ny leder for Universitet og Høgskolerådet-Bibliotek (UHR-Bibliotek). UHR-Bibliotek er en fellesstrategisk enhet som består av representanter på øverste ledernivå fra alle bibliotekene ved universiteter og høgskoler som er medlem av UHR. UHR-Bibliotek skal drive strategisk og koordinerende arbeid ved å være en... Les mer