Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Torsdag 28. mars startet Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag opp med et nytt konsept: Kunnskapseplet - PopVit i biblioteket! Førstemann ut var Professor Bodil Holst fra Institutt for fysikk og teknologi, med foredraget Nanoteknologi - hva er det?
Unit forlenger ikke avtalen med forlaget Elsevier. Dette er den største og dyreste tidsskriftsavtalen for norske forskningsinstitusjoner. Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim stiller seg bak beslutningen.
Lær deg verktøyet som nesten alle fastleger bruker. Universitetsbiblioteket har skaffet tilgang til NEL.