Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket vil i 2023 undersøke muligheter og holdninger til KI-basert katalogarbeid i den norske biblioteksektoren. Resultater fra intervjuer og en spørreundersøkelse skal danne et kunnskapsgrunnlag i forprosjektet.