Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Det humanistiske fakultet sin formidlingspris vert tildelt Revisjonsprosjektet for innsatsen med å gjere norsk språk og språkforsking tilgjengeleg og engasjerande for et breitt publikum.