Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.
Ulike aspekter av og paradigmer innen europeisk asylpolitikk ble presentert da Universitetet i Bergen avholdt en heldagskonferanse om migrasjonsforskning i Brussel i mai 2018.