Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Hvordan kan forskning og høyere utdanning bidra til å fremskynde omformingen til mer bærekraftige og rettferdige samfunn?
Gjennom det grensesprengende prosjektet Egalitarianism ønsker professor Bruce Kapferer å utfordre konvensjoner i antropologien og å omdefinere hvordan vi betrakter ulikhet.
Bangladesh er et av verdens mest sårbare land når det kommer til klimaforandringer. Forskere fra UiB har jobbet sammen med lokalbefolkningen rundt Sylhet, i Nord-Øst Bangladesh, for å utvikle nye metoder som kan gjøre det lettere å tilpasse seg det nye klimaet.
Tirsdag 19. juni 2018 ble Forskningsrådets store evaluering av samfunnsvitenskapene i Norge – SAMEVAL – lagt frem. Universitetet i Bergen gjør det godt med ett institutt og tre forskningsgrupper i verdensklasse.
Eldre med kognitiv svikt og demenssykdommer er særlig sårbare fordi søvnen deres endres dramatisk. Mer lys skal hjelpe disse pasientene.
Mohn ernæringsforskningslaboratorium åpnet mandag. – Markerer en videreføring av universitetets satsning på ernæringsforskning, sier professor Jutta Dierkes.
Plast i havet har store konsekvenser. Likevel havner det over 8 millioner tonn plastavfall i havet hvert år.
UiB og japanske JAMSTEC inngår avtale som skal sikre forskingssamarbeid innan klima, geologi og djuphavsforsking.