Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.
Hvor bekymret er vi for klimaendringene? Forskerne vil bruke psykologisk innsikt for å hjelpe oss til å forstå klimaendringene og bli mer bevisste egne valg når det gjelder klima og energibruk.