Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Universitetet i Bergen har samlet sine innspill til hva som skal prioriteres i Horisont Europa i perioden 2025-2027. Anbefalingene ble i dag sendt inn i form av et posisjonsnotat til høringen om EUs strategiske plan for forskning og innovasjon.
Universitetet i Bergen får fire EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Ett stipend går til Det humanistiske fakultet, og tre går til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
En undersøkelse gjennomført ved UiB viser at inntak av drikke søtet med sukker, gir høyere risiko for høyt blodtrykk.
Undervisningsgruppa i geriatri ved Klinisk institutt 2 har blitt tildelt Helse Vest sin utdanningspris for 2022.