Hjem

Det psykologiske fakultet

Studiestart 2018

Informasjon til nye studentar ved Det psykologiske fakultet

Velkommen som ny student til Det psykologiske fakultet! Det er mange ting å passe på, og mykje informasjon å sette seg inn i når semesteret tar til. På desse sidene finn du viktig informasjon som hjelper deg til ein god semesterstart.

Student

5 av 10 på topp!

Aldri før har så mange ønsket å studere ved Det psykologiske fakultet. Fem av de 10 mest populære UiB-programmene i Samordna opptak hører til vårt fakultet. I tillegg har fakultetet rekordstore søkertall til masterprogrammene. Sammenlignet med fjoråret ser vi en økning på hele 27,5 %.

Forskningssamarbeid med Japan

Ny norsk lysteknologi møter japansk hjerne-trening

Eldre med kognitiv svikt og demenssykdommer er særlig sårbare fordi søvnen deres endres dramatisk. Mer lys skal hjelpe disse pasientene.

UiB på Arendalsuka

Alrek helseklynge – fra byggeprosjekt til ny tenkemåte

Skal du på Arendalsuka? Samarbeidspartnerne i Alrek helseklynge inviterer til en ny samtale om den innovative helseklyngen. Denne gangen med fokus på konkrete samarbeidsprosjekt som har oppstått.

Forskning i front

Ute er det kaldt

– Norsk rom har levd i Norge siden 1800-tallet, men er fortsatt ikke godt inkludert i norsk skole. Så lenge denne gruppen står utenfor, har vi ikke et inkluderende utdanningssystem.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre opplæring i teori og metode som gir dybde og bredde i eget fag, og som setter faget inn i en større ramme.

Helseklyngen i Bergen

Helseklyngen blir en praksisnær arena lokalisert ved Haukeland sykehus. Samlokalisering vil gi studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger nye muligheter for å etablere samarbeid om tverrfaglig læring, forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Til hovedsiden om helseklyngen.

Det psykologiske fakultets deltakelse i helseklyngen: