Hjem
Det psykologiske fakultet
Valg på fakultetet

Nytt dekanat ved Det psykologiske fakultet

Norman Anderssen blir ny dekan ved Det psykologiske fakultet. Det ble klart under fakultetsstyremøtet onsdag 12. mai.

Dekanatet på Det psykologiske fakultet
Professor Norman Anderssen (i midten) er valgt til ny dekan ved Det psykologiske fakultet. Med seg på laget har han prodekan for forskning Karsten Specht og visedekan Yael Harlap.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Professor Norman Anderssen ved Institutt for samfunnspsykologi er valgt til ny dekan ved Det psykologiske fakultet. Med seg på laget har han prodekan for forskning Karsten Specht, professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, og visedekan Yael Harlap, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk.

– Det føles veldig bra! Vi ble oppfordret til å stille til valg i fjor høst. Tanken på å stille har modnet hos oss, og nå i vår kjente vi at dette var noe vi virkelig hadde lyst til. Vi vet hva vi går til, og vi gleder oss til å starte opp etter sommerferien, sier den kommende dekanen.

Anderssen har to perioder som instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi og en periode som visedekan ved fakultetet bak seg.

– Fakultetet er i god flyt med sterke forskningsgrupper, stabile og interessante studieprogram med gode søkertall og dedikerte studenter, og vi har administrative og vitenskapelig ansatte med både rutine, visjoner og energi, sier Anderssen.

Mangfold

Det nye dekanatet består av tre personer fra tre ulike institutter, fra ulike fagfelter, med utdanning fra ulike land og med ulike morsmål.

– Vi tenker at ulikhetene som vi representerer og vår brede erfaring fra både forskning og undervisning på UiB, lover godt for at vi skal kunne forstå og legge til rette for aktiviteter fra hele fakultetet på en god måte, sier Anderssen.

En av hjertesakene er at fakultetet skal ha plass til mangfoldet i student- og ansattgruppene.

– Vi er opptatt av inkludering av studenter og ansatte av alle slag – uavhengig av alder, nasjonalitet, morsmål, erfaringsbakgrunn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, kjønn og kjønnsuttrykk og så videre. Dette er jo langsiktige vyer som kan kreve tilrettelegging på ulike områder, og som vi ønsker å løfte fram som en viktig side av fakultetets virksomhet, forteller Anderssen.

Faglig autonomi

Universitets- og høyskolesektoren har lenge vært under press med omfattende systemer for rapportering i forskning, utdanning og formidling. Det nye dekanatet er klare på at de vil jobbe for å gi sine ansatte mer tid til kjernevirksomhetene og stor faglig autonomi.

– Opptellingsregimene har sine logiske grunner, men samlet sett kan de fort ta fokus bort fra grunnoppgavene våre. Som dekanat ønsker vi å legge til rette for å skjerme våre ansatte så mye som mulig for unødig tidsbruk. Samtidig vil vi selvfølgelig følge de spillereglene som vi er pålagt å følge. Dette er jo lettere sagt enn gjort. Likevel tror vi at vårt fakultet har gode forutsetninger for å være årvåkne her – vi har en sterk administrasjon og mange rutinerte vitenskapelig ansatte, og fakultetet med sine fem institutter og to sentre utgjør en håndterlig størrelse, sier Anderssen.

Vi-følelsen

Det nye dekanatet avløser nåværende dekan Bente Wold, prodekan Gro Mjeldheim Sandal og visedekanene Yael Harlap og Per Einar Binder 1. august. Mange av de sakene Wold og hennes dekanat har jobbet med, vil føres videre av Team Anderssen.

– Noe av det viktigste vi vil ta med videre er å finne gode arbeidsmåter som styrker fakultetets vi-følelse. Dette er spesielt viktig nå fordi fakultetet nylig har etablert seg flere ulike steder i byen, blant annet i nye Alrek helseklynge, i Møllendalsbakken, i BB-bygget på Haukeland og i Christiesgate 12 i sentrum, forteller Anderssen.

Rolig prosess

Det var kun Anderssens dekanat som stilte som kandidater ved årets dekanvalg.

– Det at det ikke kom motkandidater, kan kanskje bety at mange har synes at vi har kommet med et ok alternativ til dekanat for fakultetet. Det har vært en rolig prosess, og vi oppfatter at vi har støtte fra kolleger fra ulike deler av fakultetet, avslutter den nyslåtte dekanen.

Anderssens dekanat er valgt for perioden 1.8.2021 – 21.7.2025. Kandidatene ble foreslått gjennom to ulike forslag. Det første forslaget ble støttet av Kariane Westrheim og instituttlederne Helge Molde, Lin Sørensen, Torbjørn Torsheim og Benedicte Carlsen. Det andre kom fra Vebjørn Ekroll, Gisela Böhm, Lise Øen Jones, Marina Hirnstein og Sebastian Jentschke.