Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

– Jeg vil legge til rette for at senteret utvikler seg videre som samfunnsrelevant, klinikknært forsknings- og utdanningssenter ved UiB.
Det første kullet med masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi ble uteksaminert fra Universitet i Bergen for ti år siden. Alle har interessante og relevante jobber.
Det psykologiske fakultet ved UiB er eneste psykologiutdanning i Norge med praksismulighet i Sør-Afrika.
UiB-professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen behandler tvangslidelser på fire dager. Nå trekker Time Magazine dem frem blant de 50 mest innflytelsesrike når det gjelder å forbedre verdens helsetjenester.
– Åpenhet er veien til færre myter rundt ADHD, sier student Linn Renate Lerøen. Hun har ADD, en form for ADHD som går ut over oppmerksomheten, og hun er en av ekspertene i forskningsprosjektet.
Norge har hatt en formidabel vekst av doktorgradskandidater. Men hva med veilederne? En tredjedel av doktorgradskandidatene fullfører ikke.
Cecilie Johanne Slokvik Hansen, Ingunn Johanne Ness og Kjetil Egelandsdal fra SLATE er med på prosjektet «Desentralisert kompetanseutvikling».
Hvor bekymret er vi for klimaendringene? Forskerne vil bruke psykologisk innsikt for å hjelpe oss til å forstå klimaendringene og bli mer bevisste egne valg når det gjelder klima og energibruk.
- Det er litt kult å ha den tittelen, den yngste studenten på hele universitetet. Jeg tror det blir både skremmende og gøy på samme tid, sier Aya Sy Erstad (17) til BA.
Eldre med kognitiv svikt og demenssykdommer er særlig sårbare fordi søvnen deres endres dramatisk. Mer lys skal hjelpe disse pasientene.
Responsteknologi kan være redningen.
Joakim Hellumbråten Kristensen er valgt som fast representant for de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet fra 1. august 2023.
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.
– Norsk rom har levd i Norge siden 1800-tallet, men er fortsatt ikke godt inkludert i norsk skole. Så lenge denne gruppen står utenfor, har vi ikke et inkluderende utdanningssystem.

Sider