Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nye førsteårsstudenter

Velkommen til nye førsteårsstudenter ved Sampol og Europastudier

Denne uken markerte begynnelsen på et nytt studieår ved Universitet i Bergen, og i den anledning det ble avholdt orienteringsmøter for bachelorprogrammene SAMPOL og EUR

Bilde av nye studenter i auditorium
Masterstudent Gjøri Marie Haugen fortalte nye førsteårsstudenter om den kommende sampolkonferansen, som er et av mange faglige arrangementer som studentene kan delta på til høsten.
Foto/ill.:
Welat Westrheim

Hovedinnhold

- Instituttets studieprogrammer har hatt gode søkertall i år, og både bachelorprogrammene i sammenliknende politikk og i europastudier er i vekst. Det var stort oppmøte på begge orienteringsmøtene, sier instituttleder Leiv Marsteintredet.

De nye studentene ved begge studieprogrammer ble ønsket velkommen av instituttets ledelse og administrasjon, i tillegg til studentrepresentanter fra masterprogrammet i sammenliknende politikk som også fikk presentere årets sampolkonferanse. Engasjerte og ivrige førsteårsstudenter fikk en grundig innføring i emneoppbyggingen, viktige frister og pensum, utvekslingsmuligheter, sampolkonferansen, samt tilgjengelige ressurser på campus.

- Det er alltid utrolig kjekt å ta imot mange nye studenter ved studiestart. Orienteringsmøtene spiller en viktig rolle som bro mellom de nye studentene og instituttet ved semesterstart. De er også viktige for å lette overgangen til det akademiske miljøet og gir studentene et godt grunnlag å bygge videre på resten av semesteret, sier undervisningsleder Kjetil Evjen.

I tillegg til orienteringsmøter ble det avholdt fagdag for både nye sampolstudenter og europastudenter. - På fagdagen inviterer vi studentene inn til instituttet der de ansatte jobber, og gir studentene en smakebit på faget, sier Marsteintredet, som ønsket de nyankomne studentene velkommen, og gav en oversikt over instituttets historie, dets rolle i universitetsstrukturen, de ansatte og den omfattende bredden og aktualiteten i forskningen og undervisningen ved instituttet.

Etter innledning i lysgården på instituttet, ble studentene invitert på lunsj i femte etasje der de også kunne observere instituttets mange valgplakater som dekorerer veggene i alle etasjer på instituttet. Undervisningsleder Kjetil Evjen presenterte de ulike mulighetene studentene kan utforske i løpet av studieløpet. - Vi legger stor vekt på valgfrihet i bachelorgradene våre, sier Evjen som også trakk fram mulighetene for arbeidslivspraksis og utveksling i løpet av bachelortiden. For de nye europastudentene ga førsteamanuensis Stephan Sander-Faes (AHKR) en introduksjon til europeisk historie, og fortalte hvordan kunnskap om Europa er av stor nytte for studentene i deres fremtidige arbeidsliv. Sander-Faes blir også studentenes foreleser i EUR101. Deretter delte tidligere Europa-student og seminarleder Henrik Heimly Steinnes sine erfaringer og opplevelser fra praksisperioden hos Vest-Norges Brusselkontor.  Heimly Steinnes, som for tiden er masterstudent i sammenliknende politikk, presenterte i tillegg sentrale funn fra sin bacheloroppgave.

Sampolstudentene fikk også møtt postdoktor Ruben Mathisen som ga en engasjerende innføring i mulighetene i faget, og ikke minst det store omfanget av interessante statsvitenskapelige studier som studentene vil møte på i løpet av studietiden.

Instituttet ønsker alle nye studenter velkomne til UiB!