Hjem
Skeivt kulturår
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Skeiv forskning og Pride

UiB har en rekke forskere og fagfolk som kan svare på spørsmål fra pressen om temaer som kjønn, seksualitet, skeiv kjærlighet og mangfold i forbindelse med Skeivt kulturår og Pride 2022.

Illustrasjon med Pride-flagg og logo for skeivt kulturår og Skeiv Ugle-logo for UiB
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet. For å markere dette har Skeivt arkiv og Universitetet i Bergen sammen med Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket gått sammen om en feiring for å dokumentere, formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie over hele Norge.

Denne ekspertlisten er satt sammen for å synliggjøre noe av kompetansen som UiBs forskere har på tematikken. 

Kjønn og identitet:

Professor Norman Anderssen

Leiar av LHBTIS-forskningsgruppa ved UiB. 

 • Haldningar til LHBT-personar
 • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og levekår
 • Depresjon i allmennmedisinsk praksis

Professor Tone Hellesund, Kulturvitenskap

 • Kulturelle perspektiv på kjønn, seksualitet og intimitet, i notid og fortid.

Førstelektor Synnøve Lindtner, Medievitenskap

 • Kjønn og identitet

https://www.uib.no/personer/Synn%C3%B8ve.Skarsb%C3%B8.Lindtner

Stipendiat John Magnus Dahl, Medievitenskap

 • Kjønn, identitet og seksualitet i populærkultur – TV-seriar, humor, film, Pride-parade, drag queens. Skeives mediebruk - datingappar, sexting, online fankultur og og skeive TV-serier.

Historie:

Førstebibliotekar, historikar, Runar Jordåen, Universitetsbiblioteket og Skeivt arkiv

 • Skeiv historie. 

Pride:

Informasjonsleiar SKeivt arkiv, Bjørn Andrè Widvey

 • Historia om Pride

Senter for kvinne- og kjønnsforskning:

Professor Randi Gressgård

 • Skeiv teori og kjønnsteori; transkjønn; aseksualitet; LHBT-rettar; politisk homofobi; antigenderism.                                                                                                                   

Professor Hanne Marie Johansen

Også førstebibliotekar ved Bibliotek for humaniora, UB.

 • Kjønnshistorie, likestilling, seksualitet, skeiv historie, skeiv teori

Instiuttleiar Kari Jegerstedt

 • Feminisme, skeiv teori

Stipendiat Dinara Yangeldina

 • Kunnskapsproduksjon innan kjønnsstudiar og feminisme OK

Postdoktor Redi Koobak

 • Transnasjonale feminismestudiar med fokus på diskursar om kjønn, rase og seksualitet,

Medisin:

Kirsti Malterud, professor emerita ved IGS.

Hun har forska på lesbiske sine livsvilkår og forhold til helsevesenet.

https://www.uib.no/personer/Kirsti.Malterud

Psykologi:

Per Einar Binder – Professor, Institutt for klinisk psykologi

 • Narrativer og konstruksjon av personlig identitet
 • Eksistensiell psykologi 

Politikk og skeiv identitet globalt:

Professor Lise Rakner, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • Kontrasten mellom rettigheiter, likestilling og Pride i Norge og andre land

Professor Siri Gloppen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • Om korleis det juridiske lovverket rundt seksualitet er i endring i ulike land.
 • Politisering av homofili og skeiv identitet globalt med særlig fokus på Afrika, Latin-Amerika og India
 • Skeiv identitet som politisk valuta og mobilisering mot kjønnsideologi (gender ideology) – kulturkamp og backlash dynamikker
 • LHBTIQ organisering, og politisk aktivisme
 • Rettsmobilisering og domstols-avgjersler rundt LHBTIQ rettar (nasjonale og internasjonale domstolar).
 • LHBTIQ personer sine seksuelle og reproduktive helse og rettar - politiske og rettsllege forutsetningar for seksuell helse.
 • Haldningar til skeive i ulike land.

Professor Ragnhild Muriaas, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • Likestilling mellom kjønn, og om muligheter innan politikken. Kven blir høyrt og får politisk gjennomslag.

Juss:

Stipendiat Andrea Vige Grønningsæter

 • Retten til flyktningstatus på grunnlag av seksuell orientering
 • Likestillings- og diskrimineringsrettslege problemstillinger og LHBT-tematikk.