Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Lisa Maria Breistein Sølvberg og Vegard Jarness har publisert en artikkel i årets første utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning. Artikkelen er basert på Sølvberg sin masteroppgave.
Elvbakken, Hansen og Kuhnle som temaredaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift.
Karen Christensen er redaktør for den første Handbook om sosialt omsorgsarbeid innenfor eldreomsorgssektoren: Routledge Handbook of Social Care Work Around the World.
Et opphold i utlandet gir deg faglig perspektiv og unik erfaring. Fristen for å søke utveksling fra våren 2019 nærmer seg.
Å bruke au pair er ren tjenesteutsetting av husarbeid, ikke reell likestilling i følge forskere ved UiB og NTNU.
Imagining and experiencing the 'refugee crisis' (IMEX)
Kjønnsforskerne feiret med prisutdelinger til de beste artiklene fra hvert av de fem siste tiårene.
Mari Torvik Heian og Johs. Hjellbrekke har en ny artikkel ute i Norsk Sosiologisk Tidsskrift med tittel "Kunstner og entreprenør? Norske kunstneres holdninger til egen økonomi, entreprenørskap og kommersiell suksess"
Hver høst tar studenter på valgemnet Velferd- og ulikhet turen innom NAV-kontorene i Bergen sentrum hvor studentene lærer mer om oppgaver og utfordringer som organisasjoner tar seg av.
Vegard Jarness har nylig publisert artikkelen “Viewpoints and Points of View: Situating Symbolic Boundary Drawing in Social Space” i tidsskriftet European Societies.
Mandag 4. september ble Kari Wærness utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Vegard Jarness har sammen med Magne Flemmen (UiO) og Lennart Rosenlund nylig publisert en artikkel i British Journal of Sociology med tittelen «Social Space and Cultural Class Divisions: Forms of Capital and Contemporary Lifestyle Differentiation».
«Arv betyr mer enn før. Det er ikke noe å diskutere, det er harde fakta.»
Kristoffer Chelsom Vogt recently published an article in European Societies. This article examines the issue of early school leaving from upper secondary education in light of life course theory on age norms.
Halvparten av sosiologistudentene som har dratt på utveksling de to siste årene har valgt USA og Berkeley. Blant den andre halvparten er det derimot stor variasjon. Uansett destinasjon bør flere velge utveksling som del av graden, mener påtroppende instituttstyrer Liv Johanne Syltevik.
Valgemnene som tilbys på sosiologisk institutt varierer fra semester til semester. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom høstsemesteret 2017.

Sider