Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

Ministerbesøk til TVEPS: – Brobygging mellom utdanning og helsetjenestene er viktig

Helse- og omsorgsministeren fikk lynkurs i TVEPS da han besøkte Alrek. Han oppmuntret til å fortsette det gode arbeidet for fremtidens helsetjenester.

Bilde av Sarah Bjerk, Jan Christian Vestre og Ane Johannessen
Medisinstudent Sarah Bjerk (f.v) og TVEPS-leder Ane Johannessen presenterte TVEPS for helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
Foto/ill.:
Ricky Heggheim

Hovedinnhold

Tirsdag 21. mai var helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i Bergen i anledningen åpningen av DRIV-senteret ved Det medisinske fakultetet. I forbindelse med dette fikk han en omvisning av klyngeleder ved Alrek helseklynge, Berit Angelskår. Turen gikk deretter til TVEPS hvor senterleder Ane Johannessen og medisinstudent Sarah Bjerk holdt presentasjon om senteret. Etterpå snakket Vestre med begge. 

– Han var veldig fornøyd med aktivitetene i TVEPS, og mener at det er viktig med brobygging mellom utdanningsinstitusjonene og helsetjenestene, sier Johannessen. Hun kunne også fortelle at Vestre oppfordret til forskning på pasientnytten av TVEPS og oppmuntret dem til å fortsette det gode arbeidet for fremtidens helsetjenester. 

TVEPS-lederen mener at et besøk fra helseministeren er viktig for senteret.

– Ja, det er viktig. Et besøk fra ministeren bidrar til økt synliggjøring av TVEPS, og det er en betydningsfull signaleffekt ut til det videre samfunnet om viktigheten av det vi holder på med. 

Hun sier samtidig at det er viktig å holde regjeringen orientert om tverrprofesjonelt samarbeid. 

– Å samarbeide på tvers av profesjoner er fremtiden, og selv om forskningen peker i samme retning er det viktig at norske myndigheter eksplisitt får vite om de gode tiltakene som er satt i gang – og hva som trengs for å gjøre enda mer av dette gode arbeidet. Vi håper at besøket fra ministeren kan åpne en dialog om hvordan utdanningsinstitusjoner og helsetjenester kan jobbe enda bedre sammen for å skape fremtidige helsetjenester og helsepersonell som både er bærekraftige og er av den ypperste kvalitet. 

Helhetlig tankegang

Det var ikke bare TVEPS-lederen som fikk møte Vestre. Også tidligere studentfasilitator i TVEPS, Sarah Bjerk, delte sin erfaring fra senteret med ministeren. Hun hadde selv TVEPS-praksis som medisinstudent i høst, og har derfor opplevd senteret fra begge sider av bordet. Hun kan fortelle om stor nytteverdi av tiden i TVEPS.

– Absolutt! Det var en veldig nyttig erfaring å få møte studenter fra andre profesjoner og samarbeide med dem i praksis. Som studentfasilitator har det også vært svært nyttig å få innblikk i så mange ulike praksissteder, arbeidet som gjøres og høre hva tverrprofesjonelle studentgrupper har kommet frem til av tiltak, sier Bjerk. 

Hun er sikker på at erfaring hun har fått i TVEPS vil komme til nytte i yrkeskarrieren.

– TVEPS har stort fokus på helhetlig tankegang. Det handler om å jobbe sammen som ulike profesjoner, og ikke bare side om side, for pasientens beste. Når tiltakene blir koordinert og pasienten får et helhetlig behandlingsopplegg tror jeg man i mye større grad når de målene man ønsker. Dette er noe som jeg kommer til å ta med meg videre. 

Les også: – Denne kunnskapen får vi ikke andre steder

Hvem er TVΕPS-studentene?

TVEPS trener helse- og sosialfagstudenter i tverrfaglig samarbeid, men også studenter fra andre profesjoner deltar. Studenter som får denne typen tverrfaglig praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

I TVEPS forenes studentene i grupper på 4 til 5, alle med ulik profesjon. Gruppene sendes ut i praksis på sykehjem, i hjemmetjeneste, barnehage, sosialtjeneste, Frisklivssentraler, Lærings- og mestringssenteret, Bofellesskap for utviklingshemmede og Barne- og familiehjelpen.

Kjernen i TVEPS er at studentene skal lære av, om og med hverandre. Det gjøres ved at de får oppdrag som krever tverrfaglig samarbeid der de skal komme med forslag eller løse utfordringer i reelle arbeidssituasjoner og med ekte caser.

Slik foregår: TVEPS-praksis steg for steg