Hjem
Universitetsbiblioteket
Popvit

Kunnskapseplet

Populærvitenskapelige foredrag i bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Neste
Foredrag i biblioteket
Foto/ill.:
Susana Reuder, UB
1/22
Foredrag i biblioteket
Foto/ill.:
UB
2/22
Foredrag i biblioteket
Foto/ill.:
Susana Reuder, UB
3/22
Bodil Holst Nanoteknologi
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
4/22
Adam Takacs
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
5/22
Foredrag i biblioteket
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
6/22
Foredrag i biblioteket
Foto/ill.:
Marianne Strømsholm, UB
7/22
Publikum
Foto/ill.:
Svein-Arne Selvik, UB
8/22
Presentasjon
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
9/22
Foredragsholder Hilde Nesse Tyssøy
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
10/22
Presentasjon
Foto/ill.:
Mari Ødegård, UB
11/22
presentation by Pia Ve Dahlen
Foto/ill.:
Caroline Susanne Armitage, UB
12/22
Havprat med Pia Ve Dahlen
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
13/22
Presentasjon av Pia Ve Dahlen
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
14/22
Presentasjon av Pia Ve Dahlen
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
15/22
Pia Ve Dahlen bokutstilling
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
16/22
Presentasjon Fake news
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
17/22
Erik Hauke Tønnesen
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
18/22
presentasjon med Janne Grønli
Foto/ill.:
Ingunn Rødland, UB
19/22
Presentasjon med Janne grønli
Foto/ill.:
Ingunn Rødland, UB
20/22
Presentasjon med Janne Grønli
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
21/22
Janne Grønli med boken Søvnkoden
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt, UB
22/22
Tilbake

Hovedinnhold

Universitetsbiblioteket for matematisk og naturvitenskapelige fag har startet opp med månedlige populærvitenskapelige foredrag om valgte eller aktuelle tema innen realfag. Meningen er at det skal være et lavterskel tilbud for studenter, stipendiater, forskere og andre ansatte. Arrangementet vil vare ca. 30-45 minutter, avhengig av hvor lenge foredraget varer. 

Tidligere og kommende foredrag: 

Vår 2024
Torsdag 25. januar: En reise gjennom mysteriet av det menneskelige genomets «mørke materie». Dr. Maria Johansen (Matematisk Institutt)
Torsdag 22. februar: How do hydrogen explosions sound and look like? Melodia Lucas (PhD-stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi) UTSATT PGA SYKDOM
Torsdag 21. mars: Plantebasert kosthold: hva innebærer det og er det bra for alle? Professor Jutta Dierkes (Klinisk institutt)
Torsdag 18. april: How do hydrogen explosions sound and look like? Melodia Lucas (PhD-stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi)

Høst 2023
Torsdag 31. august: Get into the Green Scene - A small guide to everydays's sustainability. Stefan Thiele (post.doc. ved Institutt for biologi) 
Torsdag 28. september: What can the mitochondria reveal about evolution? Miguel A. Mega (PhD-stipendiat ved Naturhistorisk museum)
Torsdag 2. november: Lagrer naturen i Bergen mer karbon enn andre steder i landet? Biologistudenter

Vår 2023
Torsdag 26. januar: Structural biology as a tool for basic and applied research  AVLYST PGA SYKDOM
Torsdag 16. mars: Hvordan kan vi unngå en apokalyptisk post-antibiotisk æra?
Torsdag 20. april: COVID-19 og immundempende behandling ved Multippel Sklerose- hva har vi lært?
Torsdag 11. mai: ChatGPT - hva er greia?

Høst 2022
Torsdag 25. august: Louise Arner Boyd – damen i polarhette som pryder MatNat-biblioteket
Torsdag 22. september: Marin bioteknologi for bærekraft
Torsdag 20. oktober: Marine Epiphytes: The Colonization of Kelp seaweeds
Torsdag 17. november: The future of sustainable transport of people and goods in cities

Vår 2022
Torsdag 10. februar: What can the ocean tell us about climate change?
Torsdag 10. mars: Alger - vår fremtidige medisin?
Torsdag 21. april: Nanoteknologi for fremtiden og klima
Torsdag 19. mai: Bergens ferskeste og strålende legemidler

Vår 2020
Torsdag 20. februar: Kan man sove seg frisk?

Høst 2019
Torsdag 29. august: Det forunderlige havet
Torsdag 26. september: Seeking comfort in the Viking Age – Identification of Archaeological Plant Fibre Textiles
Torsdag 17. oktober: Fake News & Bad Hombres
Torsdag 31. oktober: Skrekk og gru! Halloween spesial

Vår 2019
Torsdag 28. mars: Nanoteknologi - hva er det? 
Torsdag 25. april: How do Quarks build up other Particles?
Torsdag 23. mai: Nordlys - Kva skjer når det regnar elektron?

 

Formål

Formålet med dette konseptet er å legge til rette for en felles arena for kunnskaps- og forskningsformidling. Per i dag er det mye formidling som foregår på hvert enkelt institutt, men mye av denne forskningsformidlingen er ofte både relevant og nyttig for studenter og ansatte på andre institutt.

Biblioteket for matematisk og naturvitenskapelige fag er et naturlig knytepunkt mellom de ulike instituttene, og ved å ha et lavterskel formidlingstilbud i biblioteket blir forskningen på de ulike instituttene mer tilgjengelig. 

Målgruppe

Formidlere: Forskere og stipendiater som ønsker synliggjøre sin egen forskning eller bli en bedre forskningsformidler. Særlig for stipendiater som ofte ikke har mye erfaring som foreleser, er dette en god arena for formidling. For stipendiater kan det inngå som en del av opplæringsdel. Dette er noe som den enkelte stipendiat må søke forskningsutvalget på sitt tilhørende institutt om.

Publikum: Hovedsakelig studenter og ansatte på fakultetet som ønsker å holde seg oppdatert, lære noe nytt eller bli bedre kjent med forskningsmiljøene. Dette vil også være med på skape en uformell tverrfaglig møteplass, der forskere/stipendiater med ulik faglig bakgrunn kan diskutere forskningen. Samtidig kan det være med på skape tettere bånd mellom laveregradsstudenter og forskningsmiljøene.

Siden arrangementet vil være åpent for alle er det også aktuelt for elever, studenter eller ansatte på andre utdanningsinstitusjoner og allmennbefolkningen.

Tidspunkt

Foredragene vil som oftest være torsdager kl. 14.15. Tidspunkt og tema vil bli publisert i UB-kalenderen.

Podcast

Dersom foredragsholder ønsker det kan vi lage podcast av foredraget, som vil være en del av podcast-serien Vitelysten