Hjem
Universitetsbiblioteket
Kurs for forskere

Publiseringsanalyser, forskningspolitikk og strategi

Målet med kurset er gi kursdeltagerene innsikt i bibliometrisk virksomhetsdata, og hvordan disse kan anvendes til styringsformål.

Hovedinnhold

Målgruppe: Administrasjon, ledere, andre som har behov for data til styrings- og analyseformål

Mål og innhold: Bibliometri er en kvantitativ analysemetode som brukes til analyse av vitenskapelige publikasjoner og deres siteringer. Analyser kan brukes til å kartlegge aktiviteten for institusjoner og fagmiljøer, samt vise samarbeidsmønstre og publikasjoners gjennomslag.   Målet med kurset er gi kursdeltagerene innsikt i virksomhetsdata, og hvordan disse kan anvendes til styringsformål. Presenterte analysene baseres som regel på nasjonale forskningsdokumentasjonssystemer (CRIS) og internasjonale kommersielle siteringsdatabaser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • oversikt over hvordan arbeidet med bibliometri er organisert i Norge og ved UiB  
  • kunnskap om de viktigste bibliometriske indikatorer og deres begrensninger  
  • kjenskap  til prinsipper for ansvarlig bibliometrisk evaluering   
  • hvordan disse kan anvendes til styringsformål

Ferdigheter: 

Språk: Norsk eller engelsk.

Varighet: 3 timer

Kilder: Lenke til ressursside om bibliometriske tjenester ved Universitetsbiblioteket

Ansvarlig: Universitetsbiblioteket