Hjem
Universitetsbiblioteket
Kurs for forskere

Lage en datahåndteringsplan

Målet med kurset er å gi en introduksjon til DMP verktøy og støtte for å utarbeide egen DMP.

Hovedinnhold

Målgruppe: Ph.d. kandidater, yngre forskere, fast vitenskapelig ansatte, forskningsrådgivere, ingeniører innen forskning 

Mål og innhold:

En datahåndteringsplan (data management plan, DMP) beskriver hvilke forskningsdata du planlegger å samle inn eller generere, og hvordan du planlegger å beskrive, lagre og bevare forskningsdataene i løpet av og etter prosjektet.Målet med kurset er å gi en introduksjon til DMP verktøy og støtte for å utarbeide egen DMP.

Læringsutbytte:

Etter kurset skal kursdeltakeren ha fått en oversikt over nødvendig innhold og nyttige ressurser for å utarbeide egen DMP, inkl.

  • blitt kjent med forskningsdata-støttetilbud fra UiB
  • ha fått oversikt over DMP-kravene fra  European Commission, UiB
  • blitt kjent med FAIR-prinsippene
  • blitt kjent med forskningsdatas livssyklus, metadata, provenance
  • blitt kjent med innholdet som DMP bør omfatte (vi følger Science Europe Template)
  • blitt kjent med lokal og nasjonal infrastruktur for datalagring i prosjektfasen, t.o.m. infrastruktur for sensitive data
  • blitt kjent med mulighetene for publisering og arkivering av datasett
  • blitt kjent med vertøy for DMP-skriving
  • være i stand til å skrive en DMP til eget prosjekt

Språk: Norsk, engelsk.

Varighet: 1 time (introduksjon) + 3 timer (workshop, optional)

Kilde: 

Ansvarlig: Universitetsbiblioteket